prepre
Activatie formulier GHOST TRACER

Bij een SCM goedgekeurd VVS plus voertuigvolgsysteem hoort ook een abonnement met aansluiting op de meldkamer van een PAC ( Particuliere Alarm Centrale ). Het beheer van de abonnementen bij de CARlectra GHOST TRACER voertuigvolgsystemen is ondergebracht bij TechnoTeam. De aansluiting vindt plaats op SMC-AlarmCentrale te Eindhoven.
 
 *
 Ghost Tracer voertuigvolgsysteem.
Contractant verklaart heden van TechnoTeam gekocht te hebben, gelijk TechnoTeam aan de contractant heeft verkocht een abonnement voertuigvolgsysteem, inclusief het recht om door TechnoTeam aangesloten te worden op de SMC-AlarmCentrale. 
 *
Deze begint met CGT.
 *
 Prive
 Zakelijke
 *
 *
 Dhr
 Mevr
 *
 *
 *
dd-mm-jjjj
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

indien afwijkend.
 *
 *
 Gelijk aan contractant
 Anders nl:
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Abonnement
U heeft gekozen voor het voertuigvolgsysteem Ghost Tracer SCM VVS plus abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Betalingen gaan bij vooruitbetaling via automatische incasso. U betaald voor het abonnement € 299,00 en eenmalig € 49,00 voor entreekosten.

Communicatie over het abonnement, het voertuigvolgsysteem en facturen vindt plaats via het door u opgegeven e-mailadres.

Het SCM certificaat / leveranciersverklaring wordt aan u door de installateur verstrekt.

Verlenging
Uw abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode op dat moment geldende tarief.

Opzegging
Indien u het abonnement na de minimale looptijd van 1 jaar niet wil verlengen kunt u het, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Bij een tussentijdse opzegging na het eerste jaar vervalt de jaarkorting. U betaalt dan over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het op dat moment geldende maandelijkse tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd. Dit maandelijkse tarief is nu €26,50. 
Abonnement
U heeft gekozen voor het voertuigvolgsysteem Ghost Tracer SCM Klasse 4 abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Betalingen gaan bij vooruitbetaling via automatische incasso. U betaald voor het abonnement € 299,00 en eenmalig € 49,00 voor entreekosten.

Communicatie over het abonnement, het voertuigvolgsysteem en facturen vindt plaats via het door u opgegeven e-mailadres.

Het SCM certificaat / leveranciersverklaring wordt aan u door de installateur verstrekt.

Verlenging
Uw abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode op dat moment geldende tarief.

Opzegging
Indien u het abonnement na de minimale looptijd van 1 jaar niet wil verlengen kunt u het, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Bij een tussentijdse opzegging na het eerste jaar vervalt de jaarkorting. U betaalt dan over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het op dat moment geldende maandelijkse tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd. Dit maandelijkse tarief is nu €24,95. 
Abonnement
U heeft gekozen voor het voertuigvolgsysteem Ghost Tracer SCM Klasse 5 abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Betalingen gaan bij vooruitbetaling via automatische incasso. U betaald voor het abonnement € 319,00 en eenmalig € 49,00 voor entreekosten.

Communicatie over het abonnement, het voertuigvolgsysteem en facturen vindt plaats via het door u opgegeven e-mailadres.

Het SCM certificaat / leveranciersverklaring wordt aan u door de installateur verstrekt.

Verlenging
Uw abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode op dat moment geldende tarief.

Opzegging
Indien u het abonnement na de minimale looptijd van 1 jaar niet wil verlengen kunt u het, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Bij een tussentijdse opzegging na het eerste jaar vervalt de jaarkorting. U betaalt dan over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het op dat moment geldende maandelijkse tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd. Dit maandelijkse tarief is nu €26,95. 

Alleen mogelijk indien er een hardware matige koppeling tussen uw voertuigvolgsysteem en het alarmsysteem is gemaakt. De kosten voor deze optie bedragen € 20,00 per jaar. Bij een onjuiste ingave informeren wij u of deze koppeling wel/niet gemaakt is.
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Ingangsdatum
Het meldkamerabonnement gaat in op het moment van versturen van de aanvraag. Het voertuigvolgsysteem in uw voertuig wordt tijdens de controle bij de installatie reeds geactiveerd. Op of binnen 1 werkdag na versturen van de aanvraag wordt het voertuigvolgsysteem op de meldkamer aangesloten.  
Fair use policy
Kosten binnen de EU die door het voertuigvolgsysteem gemaakt worden zijn in het abonnement inbegrepen. Kosten buiten de EU en misbruik van de simkaart worden aan u doorbelast. 
Waarschuwingsadressen.
Indien de meldkamer een melding van het voertuig ontvangt, nemen zij altijd eerst contact op met pashouder 1(de berijder) om de melding te verifieren en daarna eventueel actie te ondernemen. Indien deze niet bereikbaar is wordt, indien van toepassing, met pashouder 2 of 3 contact opgenomen.
 
 *
 Pashouder 1 gelijk aan contactpersoon contractant.
 Pashouder 1 ongelijk aan contactpersoon contactant.
 *
 Dhr
 Mevr
 *
 *
 *
 Selecteer indien aanwezig.
 Dhr
 Mevr
 Selecteer indien aanwezig.
 Dhr
 Mevr
U ontvangt per email een bevestiging van uw aanvraag en binnen een aantal dagen de door TechnoTeam gecontroleerde overeenkomst. Het Sepa incassoformulier (laatste pagina overeenkomst) dient u getekend aan ons per email/post te retourneren. De servicepassen worden gelijktijdig per post verstuurd.

Bij een onjuiste keuze abonnement zullen wij deze voor u corrigeren.

Bij het versturen van deze aanvraag gaat de contractant een overeenkomst aan en gaat akkoord met de in deze aanvraag genoemde voorwaarden. 
 *
Hiermee ga ik akkoord met de in deze aanvraag genoemde voorwaarden.
 Ja
TechnoTeam
Lonnekerbrugstraat 80 - 1
7547 AJ Enschede
eMail info@technoteam.nl
tel. 0315-745740
KVK: 081 56315