prepre
 de heer
 mevrouw
 Ik ben huurder
 Ik ben geen huurder
 ja
 nee