prepre
Internationale barbecue wedstrijd Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

Zaterdag 8 september 2018 en zondag 9 september 2018.

Inschrijfformulier teams.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Alle teams bereiden 4 vlees categorieën om zich te kwalificeren voor het kampioenschap:

Kip, Ribben, Pork, Brisket.

Wij hanteren het wedstrijdregelement van KCBS deze wedstrijd is door hen goedgekeurd.
Daarnaast is er een vrij keuze om mee te doen met de “vaartse Hoeve” bokaal.

U ontvangt van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve” vlees die u op geheel eigenwijze mag bereiden, dit vlees wordt uitgedeeld op zaterdag en zondag aan het publiek. Het publiek beslist wie de winnaar wordt van de“Vaartse Hoeve”bokaal .

Verder wordt u zondagochtend een ontbijtbuffet aangeboden door de “Vaartse Hoeve”

Let op er kunnen maximaal 36 teams deelnemen aan deze wedstrijd dus vol is vol.

Inschrijfgeld € 195,00 per team graag € 100,00 binnen 14 dagen na inschrijving voldoen op rekeningnummer

NL10RABO0301565988 onder vermelding van teamnaam en nummer. € 95,00 te voldoen voor 12-08- 2018

Als het eerste gedeelte van het inschrijfgeld niet binnen 14 dagen is voldaan vervalt de inschrijving!!!!!

Vrijwaring

Afstand van aansprakelijkheid:

In afwachting van uw goedkeuring van deze inschrijving verklaar ik, de ondergetekende en mijn teamleden, af te zien van eventuele schade en laat alle rechten en aanspraken op schadevergoeding varen tegen de organisatie van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve” barbequewedstrijd voor eventueel leed en verwondingen opgelopen door dit evenement.

Verder verleen ik ( ondergetekende) volledige vrijheid aan de organisatie van boerderijvlees De Vaartse Hoeve om gemaakte foto- en video opnames van dit evenement te gebruiken voor hun site.
 *
 *
Upload hier een scan / foto van uw handtekening