prepre
Fons Vitae Lyceum

 
Gegevens van de aan te melden leerling
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Gegevens vorige school:
 *
 *
 *
 *
 *
Aanvullende gegevens:
 *
(Indien u 'Nee' invult, is er geen extra ondersteuning geweest. Indien u 'Ja' invult, heeft u hierover al contact gehad en afspraken gemaakt met de afdelingsleider van klas 1)
 Ja
 Nee
 Ja
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/verzorger 1
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
(Let op!, alle correspondentie van de school vindt plaats via e-mail en dus via dit e-mailadres, ook de bevestiging van deze aanmelding)
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
Ouder/verzorger 2

(Naar dit e-mailadres wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd, wel naar het e-mailadres bij ouder/verzorger 1)
 Ja
 Nee
Debiteurgegevens
Attentie
De ouder die u als "ouder 1" heeft ingevuld is het eerste aanspreekpunt voor de school d.w.z. dat uitnodigingen voor de ouderavond, alle correspondentie en alle financiële zaken naar deze ouder worden gestuurd. Over het algemeen gaat dit per email. Wilt u dat de email van "ouder 2" voor de financiële zaken wordt gebruikt moet dit hier expliciet worden aangegeven door een vinkje te zetten bij; debiteur is ouder 2. 
 Ja
Ondergetekende verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart zich akkoord met de van de ouders gevraagde vrijwillige bijdrage voor niet gesubsidieerde uitgaven.

Ondergetekende verklaart zich akkoord het door de school verplicht gestelde leerhulpmiddel, de iPad voor eigen rekening te nemen. 
Datum ondertekening: ___ - ___ - 2018 
Handtekening:______________________________ 
Fons Vitae Lyceum | Reijnier Vinkeleskade 53 | 1071 SW Amsterdam 
Anti-spam *
2 + 1 =