prepre
 *
 AccuRaede B.V.
 AssuRaede B.V.
Identificatie binnenlandse Rechtspersoon (B.V., Stichting, etc.) 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Identificatie vertegenwoordiger Rechtspersoon of natuurlijk persoon 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Aandeelhouder
 Firmant
 Eigenaar
 *
 *
 *
 Nee
 Ja,
 *
 Nee
 Ja,
 *
 Administratie
 Jaarrekening
 Aangiften OB/LB/IB/VPB
 Fiscale adviezen
 Verzekeringen
 Financiële planning
 Hypotheken
 Anders:
 *
 Kopie uittreksel KvK
 Kopie identiteitsbewijs
Hierbij verklaart ondergetekende, werkzaam bij Ten Raede Groep, de hierboven vermelde persoon persoonlijk te hebben geïdentificeerd aan de hand van het origineel van het opgegeven identiteitsbewijs, waarvan bijgaand een kopie is toegevoegd.
Anti-spam *
7 + 2 =