prepre
Ik meld mij aan als deelnemer van Stadsdorp Rivierenbuurt, word vanaf nu op de
hoogte gehouden van de activiteiten en ontvang automatisch de Nieuwsbrief.

Het Stadsdorp is een vereniging zonder winstoogmerk en wil de kosten tot een
minimum beperken. De vereniging wil onafhankelijk blijven en laagdrempelig
toegankelijk zijn.

We vragen jaarlijks een financiële bijdrage van de leden. Deze bedraagt
minimaal €15,- per jaar en kan worden overgemaakt op bankrekening
NL16 TRIO 0338 5062 76, ten name van Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam.  
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Persoonsgegevens zijn en blijven vertrouwelijk. Ze worden in de administratie van het
Stadsdorp opgenomen en uitsluitend voor organisatorische en communicatieve
doeleinden gebruikt. Deze persoonsgegevens worden niet zonder je toestemming
aan derden of aan andere Stadsdorpers verstrekt.

Wilt u zich uitschrijven? Stuur dan een mail met dit verzoek en uw gegevens naar
info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Bij uitschrijving uit het Stadsdorp worden de
persoonsgegevens uit het bestand verwijderd.