prepre
 *
 SCM voertuigvolgsysteem ( voorheen klasse 4 of 5 )
 SCM TV01 terugvindsysteem
 *
Het serienummer / object identifier vindt u op de spiegelhanger.
Contractant verklaart heden van AUTOalarm.nl gekocht te hebben, gelijk AUTOalarm.nl aan de contractant heeft verkocht een abonnement voertuigvolgsysteem cq. terugvindsysteem, inclusief het recht om door AUTOalarm.nl aangesloten te worden op de SMC-AlarmCentrale onder de navolgende condities.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Let op: heractivatie alleen voor systemen die zijn ingebouwd voor 1 januari 2015 !
 *
(1) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 4 i.c.m. het @Once 1 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 261,00. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Ik ontvang per e-mail een factuur.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door Autoalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelfe tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van Autoalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur 
(2) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 4 i.c.m. het @Once 2 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 466,80. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door Autoalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. In dat geval reken ik het abonnement over de verstreken periode af tegen het dan geldende inTwelve tarief. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelfe tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van Autoalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(3) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 4 i.c.m. het @Once 3 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 664,20. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. In dat geval reken ik het abonnement over de verstreken periode af tegen het dan geldende inTwelve tarief. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(4) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 4 i.c.m. het inTwelve abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 24,95 per maand. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief. Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(5) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 5 i.c.m. het @Once 1 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 299,40. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(6) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 5 i.c.m. het @Once 2 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 550,80. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. In dat geval reken ik het abonnement over de verstreken periode af tegen het dan geldende inTwelve tarief. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(7) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 5 i.c.m. het @Once 3 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 783,00. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. In dat geval reken ik het abonnement over de verstreken periode af tegen het dan geldende inTwelve tarief. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestigng die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(8) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem klasse 5 i.c.m. het inTwelve abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 28,55 per maand. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(9) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem VVS plus i.c.m. het @Once 1 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 237,00. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(10) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem VVS plus i.c.m. het @Once 2 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 454,80. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. In dat geval reken ik het abonnement over de verstreken periode af tegen het dan geldende inTwelve tarief. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(11) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem VVS plus i.c.m. het @Once 3 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso nu eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 657,00. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. In dat geval reken ik het abonnement over de verstreken periode af tegen het dan geldende inTwelve tarief. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(12) Ik kies voor een voertuigvolgsysteem VVS plus i.c.m. het inTwelve abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 22,95 per maand. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement op de meldkamer wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn meldkamerabonnement gaat in op het moment dat het voertuigvolgsysteem in mijn voertuig is geactiveerd en op de meldkamer is aangesloten. Deze datum vind ik vervolgens in de bevestiging die ik van AUTOalarm.nl krijg.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur. 
(13) Ik kies voor een terugvindsysteem TV01 i.c.m. het @Once 1 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement €126,00. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn abonnement gaat in op het moment dat het is geactiveerd.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur.  
(14) Ik kies voor een terugvindsysteem TV01 i.c.m. het @Once 2 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 226,80. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn abonnement gaat in op het moment dat het is geactiveerd.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur.  
(15) Ik kies voor een terugvindsysteem TV01 i.c.m. het @Once 3 jaar abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 322,20. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn abonnement gaat in op het moment dat het is geactiveerd.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur.  
(16) Ik kies voor een terugvindsysteem TV01 i.c.m. het inTwelve abonnement met een minimale looptijd van 1 jaar. Ik betaal bij vooruitbetaling via automatische incasso eenmalig € 39,00 voor entreekosten en voor het abonnement € 12,50 per maand. Ik ontvang per e-mail een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Mijn abonnement wordt na het verstrijken van de minimale looptijd automatisch stilzwijgend verlengd. Die verlenging is voor een zelfde periode en tegen het voor die periode dan door AUTOalarm.NL geldende tarief.

Indien ik het abonnement na de minimale looptijd niet wil verlengen kan ik het met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor de overeengekomen einddatum opzeggen. Indien ik besluit om direct voor twee jaar of voor drie jaar te verlengen is dat mogelijk. In dat geval geldt dat het tarief op maandbasis voor een tweejaarsabonnement voordeliger is dan een eenjaarsabonnement en een driejaarsabonnement voordeliger is dan een tweejaarsabonnement. Indien ik, ondanks verlenging, na de minimale looptijd, toch tussentijds wil opzeggen, dan vervalt mijn meerjarenkorting. Ik betaal dan na het verstrijken van de minimale looptijd over een niet volgemaakte verlengingsperiode op basis van het dan geldende maandelijkse inTwelve tarief voor de periode dat de verlenging heeft geduurd.

Mijn abonnement gaat in op het moment dat het is geactiveerd.

Het SCM certificaat krijg ik uitgereikt door de installateur.  
Indien in uw voertuig een hardwarematige koppeling is gemaakt tussen uw voertuigvolgsysteem en uw alarmsysteem dient u deze koppeling ook op de meldkamer te activeren. Het abonnement voor deze koppeling bedraagt €36,00 incl. BTW per jaar. 
 *
Let op, alleen mogelijk indien er hardwarematig een koppeling is gemaakt!
 *
 Prive aansluiting
 Zakelijke aansluiting
 *
 dhr
 mw
 *
 *
 *
dd-mm-jjjj
 *
 *
 *
 *
Let op geen postbus !
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Gelijk aan contractant
 Anders nl:
 *
 *
 *
Of postbus
 *
 *
Waarschuwingsadressen.

Indien de meldkamer een melding van het voertuig ontvangt, nemen zij altijd eerst contact op met servicepashouder 1(de berijder) om de melding te verifieren en daarna eventueel actie te ondernemen. Indien deze niet bereikbaar is wordt, indien van toepassing, met pashouder 2 of 3 contact opgenomen
 
Pashouders

Voor het doen van een diefstalmelding bij de meldkamer legitimeert u zich met uw servicepas. Maken meerdere berijders gebruik van het voertuig? Vult u dan onderstaand ook de gegevens van de extra servicepashouders in.
 
Pashouder 1: 
 *
 dhr
 mw
 *
 *
 *
Pashouder 2: 
 dhr
 mw
Pashouder 3: 
 dhr
 mw
Contractant machtigt hierbij tot automatische incasso van hetgeen hij verschuldigd is op grond van zijn aankoop van vandaag alsmede tot automatische incasso van hetgeen hij verschuldigd gaat worden indien de contractant na afloop van de periode dat hij is aangesloten op de SMC AlarmCentrale de looptijd daarvan al dan niet stilzwijgend verlengt. 
 *
 Akkoord
AUTOalarm.nl is een activiteit van TechnoTeam

TechnoTeam
Lonnekerbrugstraat 80 - 1
7547 AJ Enschede
eMail: info@technoteam.nl
KVK: 081 56315