prepre
Ja, ik word donateur van de Stichting van De Driemaster.
Ondergetekende: 
 *
 *
 *
 wil donateur worden van de
Stichting Vrienden van De Driemaster
 wil aan de Stichting Vrienden van
De Driemaster een schriftelijk vastgelegde gift geven
 wil aan de Stichting Vrienden van
De Driemaster een eenmalige gift geven

(vul datum in)

(vul bedrag in)

(vul bedrag in)
IBAN-nr NL26 RABO 0382.8636.31
t.n.v. Stichting Vrienden van De Driemaster
ANBI-nr 820286345