prepre

1: "Ik wil de dekking van mijn Bikerpolis motorverzekering veranderen"


Opdracht tot wijziging van de verzekeringsdekking

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 2 / 4
 

2 Dekking:


Selecteer hier de gewenste dekking


 
 *
 WA
 WA/Beperkt Casco
 WA 2500
 WA/Casco
 Dagwaarde
 Cataloguswaarde
 Taxatiewaarde
 3 jaar nieuwwaarde
 3 jaar aanschafwaarde (alleen bij aanschaf van garagebedrijf)
 3 / 4
 

3 Aanvullende dekking

 *
 Ja, Ik wil mijn aanvullende dekkingen wijzigen
 Nee, Ik wil mijn aanvullende verzekeringen ongewijzigd laten

Bij NEE ga naar de volgende pagina vraag 4

 

Ik wil de huidige aanvullende dekkingen als volgt meeverzekeren

 Ja
 Nee
 Overlijden € 5.000,- Blijvende invaliditeit € 10.000,-
 Overlijden € 12.500,- Blijvende invaliditeit € 25.000,-
 Overlijden € 50.000,- Blijvende invaliditeit € 75.000,-
 Nee
 Ja
 Nee
 tot € 750,- Gratis
 tot € 1.000,-
 tot € 1.500,-
 tot € 2.000,-
 Gratis tot 10% max. € 1.250,-
 tot € 3.500,-
 tot € 5.000,-
 4 / 4
 

4 Akkoordverklaring

 

Download hier de akkoordverklaring

 
 *
 Ja

Ik heb betreffende de akkoordverklaring het volgende te melden:

Op de website www.bikerpolis.nl is in “mijn bikerpolis”de huidige motorverzekering direct te wijzigen.


Met dit wijzigingsformulier geef je Bikerpolis opdracht om de wijziging(-en) na ontvangst, op de eerst volgende werkdag voor jou uit te voeren.


Opdrachten met terugwerkende kracht worden nooit in behandeling genomen.
Je ontvangt na de verwerking van de wijziging(-en) per mail een bevestiging.


Controleer altijd of de wijziging(-en) correct zijn uitgevoerd

. Motorverzekeringen van Bikerpolis zijn maximaal 4x per jaar te wijzigen.

 
 *
Hierbij geef ik opdracht om de bovengenoemde wijziging(-en) uit te laten voeren
 Ja

Voeg hier eventueel een bestand bij, zoals bijv.een vrijwaring

Next