prepre
 *
 *
 Normaal (va C1)
 Springen (va C2 - indien ingepland)
 Als springen vol zit dan graag normaal
 *
 *