prepre
IInternationale barbecue wedstrijd Boerderijvlees “De Vaartse Hoeve”

Zaterdag 7 september 2019 en zondag 8 september 2019.

Inschrijfformulier teams.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
De Vaarte Hoeve Bokaal
Naast de KCBS wedstrijd organiseren wij iedereen jaar De Vaartse Hoeve Bokaal op de Zaterdag.
U ontvangt van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve” vlees die u op geheel eigenwijze mag bereiden, dit vlees
wordt uitgedeeld op zaterdag aan het publiek. Het publiek beslist wie de winnaar wordt van de “Vaartse
Hoeve”bokaal .

Verder wordt u zondagochtend een ontbijtbuffet aangeboden door de “Vaartse Hoeve”
Let op er kunnen maximaal 42 teams deelnemen aan deze wedstrijd dus vol is vol.

Inschrijfgeld € 195,00 per team graag € 100,00 binnen 14 dagen na inschrijving voldoen op rekeningnummer NL10RABO0301565988 onder vermelding van teamnaam en nummer. € 95,00 te voldoen voor 12-08-2019

Als het eerste gedeelte van het inschrijfgeld niet binnen 14 dagen is voldaan vervalt de inschrijving!

-EARLY BIRD ACTIE! Als u het volledige bedrag voor 1 februari overmaakt krijgt u 10
consumptiebonnen gratis!

Vrijwaring

Afstand van aansprakelijkheid:

In afwachting van uw goedkeuring van deze inschrijving verklaar ik, de ondergetekende en mijn teamleden, af te zien van eventuele schade en laat alle rechten en aanspraken op schadevergoeding varen tegen de organisatie van Boerderijvlees “de Vaartse Hoeve” barbequewedstrijd voor eventueel leed en verwondingen opgelopen door dit evenement.

Verder verleen ik ( ondergetekende) volledige vrijheid aan de organisatie van boerderijvlees De Vaartse Hoeve om gemaakte foto- en video opnames van dit evenement te gebruiken voor hun site.
 *
 *
Upload hier een scan / foto van uw handtekening