prepre
Gegevens werknemer
Vul hier de gegevens van de werknemer in 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Vul hier uw burgerservicenummer (sofinr) in

Waarop salaris gestort wordt
 *
 Ongehuwd
 Gehuwd
 Samenwonend
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
Gegevens dienstbetrekking 
 *

Indien u dit niet weet, kunt u dit open laten
 *
 *
 *
 *
 *
Periode waarover ingevulde salaris geldt
 Maand
 4-weken
 Dag
 Uur
 *
Bruto of netto salaris?
 Bruto
 Netto
 *
 Ja
 Nee
 *
Aantal uren per week
 *
recht op reiskostenvergoeding € 0,19 per km
 Nee
 Ja
 *
enkele reis

Bijvoorbeeld telefoon e.d.
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 Kopie arbeidsovereenkomst
 Kopie ID bewijs
 Loonbelastingverklaring
 Tekst wijzigen
 *
 *
Anti-spam *

Reload Image
 
  (vul de bovenstaande code in)