prepre
 
Dodatek do ubezpieczenia 2024/Healthcare Benefit 2024
 
Jesteś teraz w środowisku internetowym Kancelarii Podatkowej Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
Zaczynamy od Twoich danych osobowych.

You are now in the online environment of Kancelaria Podatkowa Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
We start with your personal data.
 *
 *
 *
 *
UWAGA: dotyczy adresu, pod którym jesteś zarejestrowany w gminie! Zwykle osoba pracująca dla agencji pracy jest nadal zarejestrowana w swoim kraju. NOTE: This concerns the address where you are registered with the municipality! Usually, for someone who
 *
 *
 *
 
 *
 *
 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
 *
UWAGA! Prosimy o podanie dokładnego terminu rozpoczęcia prac oraz terminu zakończenia Może to być wiele okresów. W celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku upewnij się, że wszystkie okresy pracy zostały wypełnione. Proszę również podać, czy b
 *
 *
UWAGA! Prosimy o podanie dokładnego terminu rozpoczęcia prac oraz terminu zakończenia Może to być wiele okresów. W celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku upewnij się, że wszystkie okresy pracy zostały wypełnione. Proszę również podać, czy b
 
UWAGA/PAY ATTENTION!
Musisz przesłać wszystkie roczne karty podatkowe. Jeśli składasz zeznanie podatkowe razem ze swoim partnerem, musisz również przesłać roczne karty podatkowe partnera.

You must upload all annual statements. If you file a tax return together with your partner, you must also upload the annual statement (s) of your partner.
 *
 
 *
 *
 *
 *
 *
 
Koniec formularza/End of form

Jesteś prawie na samym końcu tego formularza. Na następnej stronie możesz skontrolować wypełnione dane i jeśli zajdzie taka potrzeba skorygować.
Natępnie możesz wysłać formularz do nas.

You are at the end of the form. On the next page you can check the entered data and correct them if necessary. After this you can send the form.
 

Next