prepre
 
Tax return/Aangifte inkomstenbelasting (Married-Unmarried living together/Getrouwd/Samenwonend)
You are now in the Internet environment of Kancelaria Podatkowa Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
We start with your personal data.

U bevindt zich nu in de online omgeving van Kancelaria Podatkowa Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
We beginnen met uw persoonsgegevens.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 2 / 9
 
Your contact details
Uw contact details
 *
 *
Uwaga! Jeśli nie masz holenderskiego numeru telefonu, użyj numeru kierunkowego kraju.
 3 / 9
 
Children/Kinderen
 *
 *
 *
 4 / 9
 
Your partner's details
Gegevens van uw partner
 *
 *
 *
 *
 5 / 9
 
Your registration with the municipality
Uw registratie bij de gemeente
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
Your declaration
Make sure that you fill in the information truthfully and completely. Jongman Advies Buro takes care of your declaration based on your data. Jongman Advies Buro is not liable for incorrect information provided.

Uw aangifte
Zorg ervoor dat u de gegevens naar waarheid en volledig invult. Jongman Advies Buro verzorgt uw aangifte op basis van uw gegevens. Jongman Advies Buro is niet aansprakelijk voor onjuist verstrekte informatie.
 *
 2023
 2022
 2021
 2020
 2019
 *
Please provide the exact start date of the works and the end date. This can be several period(s)./Gelieve de exacte aanvangsdatum van de werken en de einddatum door te geven. Dit kunnen meerdere periode(n) zijn.
 *
Please provide the exact start date of the works and the end date. This can be several period(s)./Gelieve de exacte aanvangsdatum van de werken en de einddatum door te geven. Dit kunnen meerdere periode(n) zijn..
 *
You will receive an e-mail from us containing a list of the necessary documents that we need to file a mortgage declaration.

U ontvangt van ons een e-mail met daarin een lijst met de benodigde documenten die wij nodig hebben om aangifte te doen bij een hypotheek.
 
Your annual statements(jaaropgaven)
Uw jaaropgaven

You must upload all annual statement(s). If you file a tax return together with your partner, you must also upload your partner's annual statement(s).

U moet alle jaaropgave(n) uploaden. Als u samen met uw partner aangifte doet, moet u ook de jaaropgave(n) van uw partner uploaden.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
The last questions
De laatste vragen
 
FINISHED!

KLAAR!
You are at the end of the request. If you have filled in everything correctly and completely truthfully, you can send the form via the button below.

Jongman Advies Buro is not responsible for the answers you provide to its questions and accompanying documents. You are responsible for this at all times.

U bent aan het einde van het verzoek. Als u alles correct en volledig naar waarheid heeft ingevuld, kunt u via onderstaande knop het formulier versturen.

Jongman Advies Buro is niet verantwoordelijk voor de door u verstrekte antwoorden op haar vragen en bijbehorende documenten. U bent hiervoor te allen tijde verantwoordelijk.

Next