prepre
 
Tax return/Aangifte inkomstenbelasting (Single )
You are now in the online environment of Kancelaria Podatkowa Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
We start with your personal data.

U bevindt zich nu in de online omgeving van Kancelaria Podatkowa Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
We beginnen met uw persoonsgegevens.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 2 / 8
 
Your contact details
Uw contactdetails
 *
 *
Uwaga! Jeśli nie masz holenderskiego numeru telefonu, użyj numeru kierunkowego kraju.
 3 / 8
 
Children/Kinderen
 *
 *
 *
 4 / 8
 
Your registration with the municipality
Uw registratie bij de gemeente
 *
 *
 *
 
Your declaration
Please ensure that you fill out the information truthfully and completely. Jongman Advies Buro handles your declaration based on your details. Jongman Advies Buro is not responsible for incorrect information provided.

Uw aangifte
Zorg ervoor dat u de gegevens naar waarheid en volledig invult. Jongman Advies Buro verzorgt uw aangifte op basis van uw gegevens. Jongman Advies Buro is niet aansprakelijk voor onjuist verstrekte informatie.
 *
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 *
Please provide the exact starting date of the works and the date of completion. This can be several period(s)./Gelieve de exacte aanvangsdatum van de werken en de datum van oplevering door te geven. Dit kunnen meerdere periode(n) zijn.
 *
You will receive an e-mail from us containing a list of the necessary documents that we need to file a mortgage declaration.

U ontvangt van ons een e-mail met daarin een lijst met de benodigde documenten die wij nodig hebben om aangifte te doen bij een hypotheek.
 
Your annual statement(s) (jaaropgaven)
Uw jaaropgave(n)

You must upload all annual statement(s)

U moet alle jaarrekeningen uploaden.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
The last questions
De laatste vragen
 
FINISHED

KLAAR!
You are at the end of the request. If you have filled in everything correctly and completely truthfully, you can send the form via the button below.

Jongman Advies Buro is not responsible for the answers you provide to its questions and accompanying documents. You are responsible for this at all times.

U bent aan het einde van het verzoek. Als u alles correct en volledig naar waarheid heeft ingevuld, kunt u via onderstaande knop het formulier versturen.

Jongman Advies Buro is niet verantwoordelijk voor de door u verstrekte antwoorden op haar vragen en bijbehorende documenten. U bent hiervoor te allen tijde verantwoordelijk.

Next