prepre
 
Zwrot podatku dochodowego/Aangifte Inkomstenbelasting(Żonaty-Konkubinat niezamężny/Getrouwd/Samenwonend)
Jesteś w środowisku internetowym Kancelarii Podatkowej Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
Zaczynamy od Twoich danych osobowych.

U bevindt zich nu in de online omgeving van Kancelaria Podatkowa Wioletta Wojciechowska, Jongman Advies Buro.
We beginnen met uw persoonsgegevens.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 2 / 9
 
Twoje dane kontaktowe
Uw contact details
 *
 *
Uwaga! Jeśli nie masz holenderskiego numeru telefonu, podaj numer kierunkowy kraju.
 3 / 9
 
Dzieci/Kinderen
 *
 *
 *
 4 / 9
 
Dane partnera/Gegevens partner
 *
 *
 *
 *
 5 / 9
 
Twoja rejestracja w gminie
Uw registratie bij de gemeente
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
Twoja deklaracja
Upewnij się, że wypełniasz informacje zgodnie z prawdą i formularz jest kompletnie wypełniony. Jongman Advies Buro przygotuje Twoją deklaracje na podstawie Twoich danych. Jongman Advies Buro nie ponosi odpowiedzialności za podane nieprawidłowe informacje.


Uw aangifte
Zorg ervoor dat u de gegevens naar waarheid en volledig invult. Jongman Advies Buro verzorgt uw aangifte op basis van uw gegevens. Jongman Advies Buro is niet aansprakelijk voor onjuist verstrekte informatie.
 *
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 *
Prosimy o podanie dokładnej daty rozpoczęcia pracy oraz datę jej zakończenia. Może to być kilka okresów/Gelieve de exacte aanvangsdatum van de werken en de einddatum door te geven. Dit kunnen meerdere periode(n) zijn.
 *
Prosimy o podanie dokładnej daty rozpoczęcia pracy oraz datę jej zakończenia. Może to być kilka okresów/Gelieve de exacte aanvangsdatum van de werken en de einddatum door te geven. Dit kunnen meerdere periode(n) zijn.
 *
Otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą listę niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia zeznania z odliczeniem hipoteki.

U ontvangt van ons een e-mail met daarin een lijst met de benodigde documenten die wij nodig hebben om aangifte te doen bij een hypotheek.
 
Twoje karty podatkowe (jaaropgaven)
Uw jaaropgaven

Musisz przesłać wszystkie roczne karty podatkowe. Jeśli składasz zeznanie podatkowe razem ze swoim partnerem, musisz również przesłać roczne karty podatkowe partnera.

U moet alle jaaropgave(n) uploaden. Als u samen met uw partner aangifte doet, moet u ook de jaaropgave(n) van uw partner uploaden.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
Ostatnie pytania
De laatste vragen
 
GOTOWE!

KLAAR!
Jesteś na końcowym etapie aplikacji. Jeśli wszystko wypełniłeś poprawnie i całkowicie zgodnie z prawdą, możesz wysłać formularz klikając poniżej.

Jongman Advies Buro nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzi, które przesyłasz oraz dokumenty towarzyszące. Jest to Twoja odpowiedzialność.

U bent aan het einde van het verzoek. Als u alles correct en volledig naar waarheid heeft ingevuld, kunt u via onderstaande knop het formulier versturen.

Jongman Advies Buro is niet verantwoordelijk voor de door u verstrekte antwoorden op haar vragen en bijbehorende documenten. U bent hiervoor te allen tijde verantwoordelijk.

Next