prepre
 
Opgave voor deelname aan de Barbeque van VDO op 03-09-2022
Scroll naar onderen voor de verzendknop !
 *
Datum van invulling
 *
Naam van de invuller
 *
 *
 *
 *
 *

Aantal gratis deelnemers t/m 12 jaar

Aantal gratis deelnemers t/m/ 12 jaar

Aantal betalende deelnemers 13 jaar en ouder á 5 euro

Aantal betalende deelnemers 13 jaar en ouder á 5 euro.
 *
Opgave en betaling vóór 22 augustus 2022.

Bankrek.no: NL87 RBRB 067 6663 192
t.n.v.: Dorpsbelangen Oostwold
o.v.v.: uw naam en huisnummer.

Barbeque, zat. 3 september 2022
Van 16.00 uur tot 20.00 uur. Bij Pitch&Putt