prepre
 
Inschrijfformulier vrijwilligers Madierodam 2021
De velden met een * zijn verplichte velden.


Het inschrijven voor Madierodam zal dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren.
Wij moeten ons houden aan de regels voor Corona zoals deze gelden per 27 juni 2021.
Dit houdt in dat wij de contacten tussen volwassenen zoveel mogelijk beperken.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is het als ouder niet verplicht om per kind een dag mee te helpen.
Omdat wij toch vrijwilligers nodig hebben om Madierodam tot een succes te maken vragen wij of er ouders zijn die een aantal dagen of misschien de hele week willen helpen.
Daarnaast zoeken wij helpende handen voor het opbouwen van het Madierodam terrein in het weekeinde voorafgaand aan Madierodam en voor het afbreken en opruimen de zaterdag er na.

Met dit formulier kunt u zich inschrijven als vrijwilliger.

Als u een kind als deelnemer wilt inschrijven kiest u het andere formulier.
Privacy statement: De door u ingevulde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door Vereniging Madierodam voor het inschrijven van deelnemers en vrijwilligers. Een aantal details wordt gebruikt voor het evenwichtig indelen van de groepen. De gegevens zullen aan geen enkele andere partij ter inzage of beschikbaar worden gesteld.

 
 2 / 4
 
1. Gegevens van de vrijwilliger.


 
 *
 Ik heb ook een kind / kinderen ingeschreven
 Ik schrijf mij in als vrijwiliger in zonder een kind in te schrijven.

Voornaam, achternaam
 *
 *

vrijwilliger
 *
(aanduiden met tussenstreepje: 0313-123456 of 06 -12345678)
 *
(Datum invullen in dag-maand-jaar, bijv 04-11-1962
 3 / 4
 
2. Deelname van de vrijwilliger.


 
Op welke dagen komt u ons als vrijwilliger helpen?
Geeft u hier aan welke dag(en) u komt.
U mag ook meerdere dagen komen helpen. Graag zelfs!
Wij gaan er van uit dat u op alle aangekruiste dagen aanwezig zult zijn.


 
 *
(Opbouw kamp)
 Ja
 Nee
 *
(Opbouw kamp)
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
(Sportdag)
 Ja
 Nee
 *
(Voor vrijwilligers wel de hele dag)
 Ja
 Nee
 *
(Opruimen kamp)
 Ja
 Nee

 
 *
 Ja
 Nee
 Weet niet
 *
 Ja
 Nee
 Weet niet

Als u nog iets wilt opmerken dat van belang is.
 4 / 4
 
3. Medisch


 
 *
 *
 *
 *

(Alleen indien dit van belang is)

(Alleen indien dit van belang is)

Alleen indien dit van belang is
In verband met de huidige privacy wetgeving hebben wij een privacy statement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens en met beeldmateriaal.
U kunt dit privacy statement vinden op onze website. 

Next