prepre
 
Klantprofiel Arbeidsongeschiktheid
 
Arbeidsongeschiktheid, daar wil je als zelfstandig ondernemer liever niet over nadenken. Toch kan het zijn dat je er onverwachts mee te maken krijgt. Wat gebeurd er met je inkomen als je ziek wordt of voor een langere periode niet kunt werken? Als zelfstandig ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vervangt je inkomen als je arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval.

Met behulp van dit formulier willen we je graag helpen om je persoonlijke wensen in kaart te brengen. Op basis daarvan verzorgen we een compleet advies. We gaan op zoek naar de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw persoonlijke situatie.

Vragen met een * dienen verplicht te worden ingevuld.
1. Persoonsgegevens
 *
(voorletters&achternaam)
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
2. Persoonsgegevens partner
 *
(Voorletters&Achternaam)
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Klik verder >> Deze pagina is niet van toepassing op jouw persoonlijke situatie!
 
3. Je persoonlijke situatie
 *
 *
 *
 *
 *

Instructie: vul de naam in van de rechtsvorm en geef eventueel een korte toelichting
 *
Instructie: geef hier een uitgebreide omschrijving van de dagelijkse werkzaamheden
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
4. Jouw persoonlijke doelstelling
Voor een goed advies is het noodzakelijk om de reden van je adviesbehoefte voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering vast te stellen.
 *

Instructie: geef een korte toelichting
 *
 Voor het opvangen van een inkomensachteruitgang
 Voor het opvangen van de vaste lasten
 *
 80% tot 90% van het laatstverdiende inkomen
 60% tot 80% van het laatstverdiende inkomen
 50% tot 60% van het laatstverdiende inkomen
 minder dan 50% van het laatst verdiende inkomen
 *
 Deze zijn ruim voldoende
 Deze zijn voldoende
 Deze zijn onvoldoende
 Het inkomen van mijn partner is nodig als aanvulling
 *
 *
 *
 *
 *
 *
informatie AOW-leeftijd
 67 jaar
 65 jaar
 60 jaar
 AOW volgend
 Anders
 
5. Kennis en ervaring
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Ik heb geen ervaring
 Ik heb eerder een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten
 Ik heb eerder een financieel product afgesloten

Instructie vul hier de naam in van deze verzekering en geef eventueel een korte toelichting
 *
 Ik zorg dat ik altijd goed op de hoogte blijf
 Ik wil globaal op de hoogte blijven van dit soort zaken
 Ik heb geen zin om mij hierin te verdiepen en vertrouw hierbij op anderen
 *
 Weinig
 Voldoende
 Veel
 *
 Weinig
 Voldoende
 Veel
 *
 Weinig
 Voldoende
 Veel
 *
 Daar weet ik niets van
 Daar weet ik weinig van
 Daar weet ik genoeg van
 Daar weet ik heel veel van
 *
 Daar weet ik niets van
 Daar weet ik weinig van
 Daar weet ik genoeg van
 Daar weet ik heel veel van
 
6. Risicobereidheid
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat pas over tot uitkering na een zekere wachttijd.
 *
 *
 14 dagen
 30 dagen
 90 dagen
 180 dagen
 365 dagen
 *
 25%
 45%
 80%
 *
informatie AOW-leeftijd
 60 jaar
 62 jaar
 65 jaar
 67 jaar
 AOW volgend
 Anders
 *
 *
 *
 
7. Jouw financiële positie
Wat was je inkomen in de afgelopen 3 jaar?
Als deze gegevens niet beschikbaar zijn vul dan €0,- in.
 *
 *
 *
Overige inkomsten: 
 *
 *
 *
 *

Instructie:vul hier per post de naam en het bedrag in
 *

Instructie: vul hier per voorziening de naam en het maandelijkse premiebedrag in
 *
Inkomsten partner:
Maandelijkse vaste lasten:
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Financiële verplichtingen:
 *
 *
 *
 *

per jaar
 *
 8 / 8
 
 
 *
(Schroom niet)
Uploaden:
Hieronder kun je verschillende bestanden uploaden. Als je niets uploadt, dan gaan wij ervan uit dat deze gegevens (nog) niet beschikbaar zijn.  

Upload hier de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar. Bestaan deze gegevens uit meerdere bestanden? Maak dan gebruik van de extra mogelijkheden om bestanden te uploaden.

Upload hier de inkomstenbelasting aangiftes van de afgelopen 3 jaar. Bestaan deze gegevens uit meerdere bestanden? Maak dan gebruik van de extra mogelijkheden om bestanden te uploaden.

Extra mogelijkheid om te uploaden

Extra mogelijkheid om te uploaden

Extra mogelijkheid om te uploaden

Extra mogelijkheid om te uploaden

Next