prepre
 
Basisgegevens
 
Om jou (en je partner) goed van dienst te kunnen zijn hebben we relevante persoonlijke gegevens nodig. Daarbij nemen we je privacy zeer serieus en daarom behandelen we jouw persoonlijke gegevens uiterst zorgvuldig volgens de richtlijnen van de AVG.

Vragen met een * dienen verplicht te worden ingevuld.
 *
 *
(Zoals staat vermeld op legitimatie)
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Man
 Vrouw
 *
 *
 *
 Paspoort
 Identiteitskaart
 *
 *
 *
 Alleenstaand
 Samenwonend
 Geregistreerd partnerschap
 Gehuwd in gemeenschap van goederen
 Gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen
 Gehuwd op huwelijkse voorwaarden
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
(Inschrijving rechtbank)
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
 
Vragen m.b.t. een eventuele overlijdensrisicoverzekering. 
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja, geweigerd
 Ja, onder voorwaarden geaccepteerd
 Nee
 
Vragen m.b.t. werk en inkomen.
 *
 Zelfstandig ondernemer
 In loondienst
 Gepensioneerd
 Anders
 *
 *
 *
 *
 *
 Eenmanszaak
 Vennootschap onder firma (VOF)
 Comanditaire vennootschap (CV)
 Maatschap
 Besloten vennootschap (BV)
 Naamloze vennootschap (NV)
 Anders
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
(Vul de naam in van de rechtsvorm en geef eventueel een korte toelichting)
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
 *
 Vast contract
 Tijdelijk contract
 0-uren contrant
 Oproepkracht
 Uitzendwerk
 Detacheringscontract
 *
 Vast inkomen
 Grotendeels vast, deels variabel
 Deels vast, deels variabel
 Grotendeels variabel, deels vast
 Variabel inkomen
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 Ja, door mijn werkgever
 Ja, door mijzelf en mijn werkgever
 Ja, door mijzelf
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
 Ja
 Nee
 *
 
Nu is jouw partner aan de beurt om zijn/haar gegevens in te vullen!
 *
(Zoals staat vermeld op legitimatie)
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Man
 Vrouw
 *
 *
 *
 Paspoort
 Identiteitskaart
 *
 *
 *
 Alleenstaand
 Samenwonend
 Geregistreerd partnerschap
 Gehuwd in gemeenschap van goederen
 Gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen
 Gehuwd op huwelijkse voorwaarden
 *
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
(Inschrijving rechtbank)
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
Klik verder >> Deze pagina is niet van toepassing op jouw persoonlijke situatie!
 
Vragen m.b.t. een eventuele overlijdensrisicoverzekering.
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja, ooit geweigerd
 Ja, onder voorwaarden geaccepteerd
 Nee
Klik verder >> Deze pagina is niet van toepassing op jouw persoonlijke situatie!
 
Vragen m.b.t. werk en inkomen.
 *
 Zelfstandig ondernemer
 In loondienst
 Gepensioneerd
 Anders
 *
 *
 *
 *
 *
 Eenmanszaak
 Vennootschap onder firma (VOF)
 Commanditaire vennootschap (CV)
 Maatschap
 Besloten vennootschap (BV)
 Naamloze vennootschap (NV)
 Anders
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
Vul de naam in van de rechtsvorm en geef eventueel een korte toelichting
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
 *
 Vast contract
 Tijdelijk contract
 0-uren contract
 Oproepkracht
 Uitzendwerk
 Detacheringscontract
 *
 Vast inkomen
 Grotendeels vast, deels variabel
 Deels vast, deels variabel
 Grotendeels variabel, deels vast
 Variabel inkomen
 *
(Of gemiddelde
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 Ja, door mijn werkgever
 Ja, door mijzelf en mijn werkgever
 Ja, door mijzelf
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 *
(Of gemiddelde)
 *
(Of gemiddelde)
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
 Ja
 Nee
 *
Klik verder >> Deze pagina is niet van toepassing op jouw persoonlijke situatie!
 
Vragen m.b.t. de maandelijkse vaste lasten.
 *
 *
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 *
 *
 *

(Geef een korte toelichting)

Next