prepre
 
Klantprofiel Hypotheek
 
Een hypotheek betekent dat je een langdurige financiële verplichting aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen wat je echt belangrijk vindt. Wat zijn je wensen, doelstellingen en welke risico's kun en wil je lopen? Want de betaalbaarheid van jouw hypotheek kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld wanneer je inkomen daalt of wanneer je uitgaven gaan stijgen.

Vul per aanvrager alle velden in. Houdt hierbij geen rekening met lopende voorzieningen/verzekeringen (zoals pensioen, werkgeversregelingen, etc.) in de beantwoording van de vragen rondom arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en pensionering.

Wel is het belangrijk om de lopende voorzieningen/verzekeringen paraat te hebben, zodat je deze aan het einde van dit formulier kunt uploaden. Wij kunnen daar in het advies dan rekening mee houden.

Vragen met een * dienen verplicht te worden ingevuld.
 *
 *
(Zoals staat vermeld op legitimatie)
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Man
 Vrouw
 *
 *
 *
 Alleenstaand
 Samenwonend
 Geregistreerd partnerschap
 Gehuwd in gemeenschap van goederen
 Gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen
 Gehuwd op huwelijkse voorwaarden
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Ja
 Nee
 *
 Zelfstandig ondernemer
 In loondienst
 Gepensioneerd
 Anders
 *
 *
 Edwin Donkervoort
 Gerben de Ruiter
 Mark van de Kraats
 Oscar van Buijtenen
 Wouter Held
 2 / 6
 
 
1. Jouw persoonlijke doelstelling
 *
 Ik wil een bestaande woning kopen
 Ik wil een nieuwbouwwoning kopen
 Ik wil een kavel kopen
 Ik wil een bedrijfspand kopen
 Ik wil mijn huis verbouwen
 Ik wil mijn hypotheek oversluiten
 Ik wil mijn huidige situatie evalueren
 Mijn partner en ik gaan uit elkaar en ik wil in de woning blijven wonen
 *
 Ik
 Mijn partner
 Mijn partner en ik, beide voor 50%
 *
 Alleen mijn inkomen
 Alleen het inkomen van mijn partner
 Zowel het inkomen van partner als van mij
 *
 Ik wil dat de geldverstrekker iedere maand hetzelfde bedrag afschrijft zolang mijn rente vast staat
 Ik wil dat de geldverstrekker aan het begin meer afschrijft en dat het steeds minder wordt
 Ik wil zo min mogelijk aflossen en zo laag mogelijke maandlasten. Er blijft een schuld over aan het einde van de looptijd
 *
(Bij aankoop van een huis rekenen tot de passeerdatum)
 Maximaal 3 maanden
 Maximaal 6 maanden
 Maximaal 9 maanden
 Maximaal 12 maanden
 Nog onbekend
 Niet van toepassing
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 De offerte moet langer dan 3 maanden geldig zijn, omdat het nog even duurt voordat ik de hypotheek nodig heb.
 Als de hypotheekrente daalt nadat ik de offerte heb ondertekend, wil ik toch de lagere rente. Ik besef dat de rente bij aanvang dan hoger is (vaak 0,2%)
 Ik wil tijdens de looptijd meer dan 10% boetevrij kunnen aflossen
 Ik wil mijn hypotheekrente mee kunnen verhuizen naar een volgende woning
 Ik wil een hypotheekverstrekker die tijdens de looptijd de rente verlaagd bij een gunstige schuld-marktwaardeverhouding (de schuld-marktwaarde is de verhouding tussen je hypotheekschuld en de marktwaarde van je woning)
 Ik wil een hypotheekverstrekker die tijdens de looptijd de rente verlaagd als ik een hogere taxatiewaarde aanlever
 *
richtlijnen spaaradvies NIBUD
 Vaste lasten volgens Nibud norm
 80% van het huidige netto inkomen
 100% van het huidige netto inkomen
 Anders
 *
richtlijnen spaaradvies NIBUD
 Vaste lasten volgens Nibud norm
 80% van het huidige netto inkomen
 100% van het huidige netto inkomen
 Anders
 *
richtlijnen spaaradvies NIBUD
 Vaste lasten volgens Nibud norm
 80% van het huidige netto inkomen
 100% van het huidige netto inkomen
 Anders
 *
richtlijnen spaaradvies NIBUD
 Vaste lasten volgens Nibud norm
 80% van het huidige netto inkomen
 100% van het huidige netto inkomen
 Anders
 3 / 6
 
 
2. Kennis en ervaring
 *
 Ik heb een hypotheek en weet goed welke verplichting(en) ik ben aangegaan
 Ik heb een hypotheek, maar weet niet zo goed welke verplichting(en) ik ben aangegaan
 Ik heb nu geen hypotheek, maar heb deze in verleden wel gehad
 Ik heb geen ervaring met het afsluiten van een hypotheek
 Ik heb in mijn werk te maken met hypotheken
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk / informatie hypotheek aflosvormen
 Aflossingsvrij
 Annuïteiten
 Lineair
 Banksparen
 Beleggen
 Leven
 *
 Lineair
 Annuitair
 Aflossingsvrij
 *
 Lineair
 Annuitair
 Aflossingvrij
 *
 Lineair
 Annuitair
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
 Lijfrenteverzekering
 Arbeidsongeschiktheidsverzekering(AOV)
 Pensioenregeling
 Algemene Ouderdomswet (AOW)
 Algemene nabestaandewet (ANW)
 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 Werkloosheidsuitkering (WW)
 Geen, ik ben met alle begrippen bekend
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 WGA-hiaat Basis
 WGA-hiaat Uitgebreid
 WIA-excedent
 WIA-inkomensaanvulling
 Geen
 Anders

Instructie: vul de naam in van deze voorziening en geef eventueel een korte toelichting
 *
 Ja
 Nee
 *
Instructie: vul de naam in van deze voorziening en geef eventueel een korte toelichting
 4 / 6
 
 
3. Jouw financiële positie
 *
 Ruim voldoende, ik kan veel sparen
 Voldoende, maar ik spaar beperkt
 Net voldoende, ik kan niet sparen
 Ontoereikend
 *
 Gaat dalen
 Blijft gelijk
 Gaat stijgen met 1 tot 3% per jaar
 Gaat stijgen met gemiddeld meer dan 3% per jaar
 *
Instructie: vul hier het bedrag in inclusief de kosten voor eventuele risicoverzekeringen
 *
 *
Instructie: vul hier je totale vermogen in, dus niet alleen het eigen geld wat je wilt inbrengen in de hypotheek
 *
Een veranderende situatie:
Veranderingen in je persoonlijke of financiële situatie kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van je hypotheeklasten. 
 *
 Nee, onwaarschijnlijk
 Die kans is aanwezig
 Ja, zeer waarschijnlijk
 *
 Nee, onwaarschijnlijk
 Die kans is aanwezig
 Ja, zeer waarschijnlijk
 *
 Nee, onwaarschijnlijk
 Die kans is aanwezig
 Ja, zeer waarschijnlijk
 *
 Nee, onwaarschijnlijk
 Die kans is aanwezig
 Ja, zeer waarschijnlijk
 *
 Nee, onwaarschijnlijk
 Die kans is aanwezig
 Ja, zeer waarschijnlijk
Sparen:
Je kunt geld opzij zetten voor doelen op de korte termijn, zoals een auto of vakantie. Of voor doelen op de lange termijn, zoals voor je pensioen of een verbouwing. Of gewoon voor een buffer. 
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Financiële buffer (minimaal 6x de netto hypotheeklasten)
 Vakanties en reizen
 Woningonderhoud en/of verbouwing
 Aanvulling op pensioen
 Grote consumptieve uitgave
 Geen specifiek spaardoel
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Roodstand betaalrekening
 Creditcard
 Winkelpas
 Telefoonkrediet
 Doorlopend krediet
 Persoonlijke lening
 Alimenatie ex-partner
 Leasecontracten
 Familieleningen
 Overige leningen en/of verplichtingen
 Geen leningen en/of verplichtingen
 5 / 6
 
 
4. Risicobereidheid
 *
(Dit is mogelijk tussen de 1 en 30 jaar)
Stel: Je partner komt tijdens de looptijd van de hypotheek te overlijden. Dan krijg je te maken met een daling in netto maandinkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat je hypotheeklasten en je levensstijl niet meer betaalbaar zijn.  
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Ik ga meer werken, ik werk nog niet fulltime
 Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen aan te vullen
 Ik heb hiervoor een overlijdensrisicoverzekering afgesloten
 Ik ga mijn luxe uitgaven verlagen
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor en ga sowieso niets regelen, dan verkoop ik mijn huis met een mogelijke restschuld
Stel: Je raakt arbeidsongeschikt tijdens de looptijd van de hypotheek. Mogelijk kun je dan de hypotheeklasten en/of het levensonderhoud niet meer betalen.  
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Mijn partner gaat meer werken om het inkomen aan te vullen. Er is geen fulltime dienstverband op dit moment
 Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen aan te vullen
 Ik heb hier een voorziening voor afgesloten (via de werkgever)
 Ik ga mijn luxe uitgaven verlagen
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor en ga sowieso niets regelen, dan verkoop ik mijn huis met een mogelijke restschuld
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen aan te vullen
 Ik heb hier een voorziening voor afgesloten (via de werkgever)
 Ik ga mijn luxe uitgaven verlagen
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor en ga sowieso niet regelen, dan verkoop ik mijn huis met een mogelijke restschuld
Stel: Je raakt werkloos tijdens de looptijd van de hypotheek. Mogelijk kun je dan de hypotheeklasten en/of het levensonderhoud niet meer betalen.  
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Mijn partner gaat meer werken om het inkomen aan te vullen. Er is geen fulltime dienstverband op dit moment
 Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen aan te vullen
 Ik heb hier een voorziening voor afgesloten (via de werkgever)
 Ik ga mijn luxe uitgaven verlagen
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor en ga sowieso niets regelen, dan verkoop ik mijn huis met een mogelijke restschuld
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen aan te vullen
 Ik heb hier een voorziening voor afgesloten (via de werkgever)
 Ik ga mijn luxe uitgave verlagen
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor en ga sowieso niets regelen, dan verkoop ik mijn huis met een mogelijke restschuld
Wanneer je met pensioen gaat is de kans groot dat je te maken krijgt met een daling in netto maandinkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat je hypotheeklasten en je levensstijl niet meer betaalbaar zijn. 
 *
Instructie: meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen aan te vullen
 Ik heb hiervoor een voorziening afgesloten
 Ik ga mijn luxe uitgaven verlagen
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor
 Ik heb daar geen mogelijkheden voor en ga sowieso niets regelen, dan verkoop ik mijn huis met een mogelijke restschuld
 Als ik met pensioen ga heb ik geen woonlasten meer, omdat mijn hypotheek dan volledig is afgelost
 
 

(Schroom niet)
Uploaden:
Hieronder kun je verschillende bestanden, lopende voorzieningen en/of verzekeringspolissen uploaden. Als je niets uploadt, dan gaan wij ervan uit dat deze gegevens (nog) niet beschikbaar zijn.  

Upload hier jou meest recente loonstrook

Upload hier jou werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden)

Ben je zelfstandig ondernemer? Upload hier de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar. Bestaan deze gegevens uit meerdere bestanden? Maak dan gebruik van de extra mogelijkheden om te uploaden.

Heb je een bestaande hypotheek? Upload hier de meest recente schuldrestopgave van de hypotheek

Upload hier de polis van jou overlijdensrisicoverzekering

Upload hier de polis van jou arbeidsongeschiktheidsverzekering

Upload hier de polis van jou werkloosheidsverzekering

Een extra mogelijkheid om te uploaden

Een extra mogelijkheid om te uploaden

Next