prepre
 
Nazorgformulier Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 
Om te zorgen dat de arbeidongeschiktheidsverzekering de financiële zekerheid biedt die je daarvan mag verwachten, is het belangrijk om periodiek te controleren of deze verzekering nog aansluit bij de actuele (bedrijfs)situatie. Ontvang je meer of minder inkomsten uit je onderneming? Heb je meer of minder eigen vermogen opgebouwd? Zijn je dagelijkse werkzaamheden veranderd? In sommige gevallen is het verstandig om je verzekering hierop tijdig aan te passen.

Vul alle velden in, zodat wij voor je kunnen bekijken of een aanpassing van je huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig is.

Vragen met een * dienen verplicht te worden ingevuld.
 *
Voorletters&Achternaam
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 2 / 4
 
 
1. Veranderingen in financiële positie 
Bij arbeidsongeschiktheid wil je zekerheid hebben van een bepaald inkomen. Bij het afsluiten van deze verzekering zijn keuzes gemaakt over onder meer:

- De hoogte van het verzekerde inkomen. Deze keuze is mede gemaakt op basis van je normale inkomsten en je normale uitgaven. Hoe hoger het verzekerde inkomen, des te hoger de premie.

- Het moment waarop deze uitkering moet starten, nadat je arbeidsongeschikt bent geraakt. Heb je een flink eigen vermogen, dan kun je wellicht een bepaalde periode zonder inkomen overbruggen. Hoe langer die periode is, des te lager de premie.

Misschien is je eigen vermogen belangrijk veranderd. Of zijn je normale uitgaven belangrijk veranderd. Of is het inkomen van je levenspartner veranderd waardoor je gezin meer of misschien juist minder afhankelijk is geworden van je inkomsten uit arbeid.  
 *
 *
 *
 *
 
2. Veranderingen in werkzaamheden
De premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering is mede gebaseerd op de werkzaamheden die je verricht. Hoe groter het risico dat je door deze werkzaamheden arbeidsongeschikt raakt, hoe hoger de premie zal zijn. Op grond van de verzekering ben je verplicht om wijziging van werkzaamheden door te geven.
 *
 *
Instructie: Denk aan administratief, commercieel en/of leiddinggevend werk, handenarbeid, werken met machines en/of de zakelijke kilometers die je rijdt per jaar.
 *
 *
 *
 
3. Overige vragen/opmerkingen
Wellicht heb je naar aanleiding van publicaties in de media en/of naar aanleiding van een gesprek met je accountant zelf vragen over eventuele aanpassingen van je bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 *
 *

(Schroom niet)

Next