prepre
 
Aanmeldingsformulier brugklas 2019-2020
Fons Vitae Lyceum

 
Gegevens van de aan te melden leerling
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Gegevens vorige school:
 *
 *
 *
 *
 *
Aanvullende gegevens:
 *
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
Rapporten van relevante medische/sociale onderzoeken graag direct mailen naar onze administartie: Lydia.vanWees@fonsvitae.nl ovv voornaam en achternaam van de leerling. 

Bijvoorbeeld: dyslexieverklaring, AD(H)D, ASS
Indien er een voorkeur is om samen met een specifieke leerling in dezelfde klas te worden geplaatst (of juist niet), stuur dan direct een mail naar de afdelingsleider Gaby.Groen@fonsvitae.nl o.v.v “bij vriend/vriendin in de klas”. Vermeld de volledige naam van uw eigen zoon/dochter en die van betreffende leerling en een geef een korte toelichting. Er kan niet meer dan 1 naam worden opgeven. Wij zullen, waar mogelijk, rekening proberen te houden met genoemde voorkeur, maar kunnen in geen geval garanderen dat deze wordt toegekend. 
 2 / 3
 
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Ouder/verzorger 1
Attentie
De ouder die u als "ouder 1" heeft ingevuld is het eerste aanspreekpunt voor de school d.w.z. dat uitnodigingen voor de ouderavond, alle correspondentie en alle financiële zaken naar deze ouder worden gestuurd. Over het algemeen gaat dit per email. Wilt u dat de email van "ouder 2" voor de financiële zaken wordt gebruikt moet dit hier expliciet worden aangegeven door een vinkje te zetten bij 'debiteur is ouder 2' op pagina 3. 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
(Let op!, alle correspondentie van de school vindt plaats via e-mail en dus via dit e-mailadres, ook de bevestiging van deze aanmelding)
 *
 Ja
 Nee
 *
 3 / 3
 
Ouder/verzorger 2

(Naar dit e-mailadres wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd)
 Ja
 Nee
Debiteurgegevens

Wilt u dat de email van "ouder 2" voor de financiële zaken wordt gebruikt moet dit hier expliciet worden aangegeven door een vinkje te zetten bij; debiteur is ouder 2. 
 Ja
Ondergetekende verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart zich akkoord met de van de ouders gevraagde vrijwillige bijdrage voor niet gesubsidieerde uitgaven.

Ondergetekende verklaart zich akkoord het door de school verplicht gestelde leerhulpmiddel, de iPad voor eigen rekening te nemen. 
Datum ondertekening: ___ - ___ - 2019 
Handtekening:______________________________ 
Fons Vitae Lyceum | Reijnier Vinkeleskade 53 | 1071 SW Amsterdam 

Next