prepre
 
Beste klant,

Op deze pagina kan U zich inschrijven voor het stort abonnement bij onze firma.
Gelieve dit volledig in te vullen. De verplichte velden stellen ons in staat om na te kijken of de ingave legitiem afkomstig is van uw firma. Vul dus alle velden (ook het klantnummer) correct in
 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
let op: U hebt ervoor gekozen om de nummerplaten nog niet op te geven.

U kan uw nummerplaten later doorgeven via mail, of aan de kassa bij onze medewerkers.

Let wel op: het aanmaken van de stortkaarten duurt 5 werkdagen. Geef dus tijdig uw nummerplaten op. De tijdspannen tussen opgave en aflevering van de kaarten kan er NIET gestort worden, ook al hebt U reeds betaald. 
 *
 *
 ja
 vink aan om het reglement te lezen
REGLEMENT STORTEN VANAF 1 JANUARI 2019

• Loyaerts bouwmaterialen biedt 3 stortmogelijkheden aan, dewelke vervat worden onder 1 abonnement:
 Clean site system (vali pac)
 Gemengd afval, bouwgerelateerd
 Gipskartonplaten
• De bouwafvalzakken die opgehaald worden op de werf vallen niet onder het abonnement.
• Het stortabonnement omvat enkel het recht om te storten en de toegang tot het containerpark. De stortkosten zelf zitten hier niet mee in
• Elke stortbeurt wordt voorafgegaan door controle door de magazijnier. Storten zonder controle brengt een forfait aanrekening van €500 met zich mee.
• Per geregistreerde nummerplaat ontvangt U een stortpas Bewaar deze stortpas steeds in het voertuig. Indien de stortpas niet kan voorgelegd worden, moet U voor het storten naar de kassa om de nummerplaat te laten controleren.
• Een stortabonnement wordt per jaar verkocht met verrekeningsmogelijkheid per kwartaal.
o Aangekocht 1ste kwartaal = 100% aanrekening voor lopend jaar
o Aangekocht 2de kwartaal = 75% aanrekening voor lopend jaar
o Aangekocht 3de kwartaal = 50% aanrekening voor lopend jaar
o Aangekocht 7de kwartaal = 25% aanrekening voor lopend jaar
• Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd door middel van een factuur opgemaakt op 1 december. Bij niet betaling van de factuur voor 31/12 gaan wij ervan uit dat U geen verlenging wenst en wordt de overeenkomst zonder kosten stopgezet.
• Wij staan maximaal 5% van de totale omzet toe in stortkosten (95% van de omzet moeten dus reguliere aankopen zijn). Bij overtreding van deze regel kan beslist worden het contract niet te verlengen.