prepre
 
Wijziging Statutaire naam
 
Beste biljartliefhebber,

Naar aanleiding van het tot nader order uitstellen van de ALV blijven belangrijke zaken liggen. Het bestuur wil de verenigingen een voorstel voorleggen welke zij spoedig in orde wil maken.

Ons District met de naam District Gouda van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond heeft bij de KvK een verzoek ingediend tot naamswijziging omdat wij sinds de fusie in 2007 verder zijn gegaan als District Midden Holland, statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te 2806 DC Gouda, de la Reylaan 628, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40465006.

VOORSTEL:
Het bestuur vraagt de verenigingen toestemming te verlenen om de statutaire naam te wijzigen, zoals vermeld in het concept opgemaakt door mr. Monique Manuela Rens, als waarnemer van het vacante protocol van mr. M. Rompes, destijds notaris in de gemeente Zuidplas, kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den IJssel (met kenmerk 46794/RS).

Dit concept wordt aan de secretaris van de vereniging toegezonden.
 
 *
 *
 *
Anti-spam *
2 + 1 =