prepre
 
 
Beste biljartliefhebbers,

Met de voortdurende besmettingen en wellicht een volgende coronagolf in de herfst- en wintermaanden in het achterhoofd, overweegt het bestuur extra maatregelen. Het bestuur acht deze raadpleging van de verenigingen van grote waarde.

De volgende voorstellen hebben we als bestuur gemaakt:
1. Gewoon competitie zonder extra maatregelen, anders dan die , die door de overheid worden aangegeven.
2.Competitie waarbij actief gecontroleerd wordt op corona toegangsbewijs (QR code).
3. Alleen volledig gevaccineerde spelers kunnen deelnemen. (Bij eerste competitie wedstrijd wordt er door de ontvangende vereniging gecontroleerd aan de hand van de vaccinatie bewijzen, en worden deelnemers waarbij alles klopt aan de competitie leider doorgegeven, zodat zij de verdere competitie automatisch toegang hebben.

Ook al ben je gevaccineerd, kun je toch besmet raken. Contact tussen gevaccineerde mensen (of met degenen die een test hebben ondergaan) maakt die kans bijna 0. Contact met mensen zonder vaccinatie zorgt voor een reële kans op besmetting. Bij het biljarten is een groot aantal deelnemers ouder dan 65 jaar.

Het bestuur is van mening dat het eigenlijk niet kan dat iemand die zich niet wenst te laten vaccineren en ook geen test bewijs wenst te overleggen niet zou moeten kunnen deelnemen, immers zij brengen willens en wetens anderen risico toe, hetgeen volgens het bestuur onacceptabel is!

U wordt daarom verzocht een keuze te maken zodat duidelijk wordt hoe de verenigingen hier over denken. Van u wordt verwacht het formulier z.s.m. retour te zenden.

Namens het bestuur,
Bas Blok 
 *
 *
Deze enquête geldt als schriftelijke raadpleging met de status van bijzondere ALV

De meerderheid van stemmen geldt als een besluit van de ALV.
 *
Anti-spam *
1 + 1 =