prepre
 

Inschrijven Rotary Bollenrit op zondag 16 april 2023. 

NAW-gegevens
 *
 *
 *
 *
Overige informatie
Deelname kosten: € 125,- per auto met twee personen. incl. lunch en rondleiding (eventuele extra personen betalen € 15,- voor lunch) 
Afsluiting
Na afloop willen we een afsluiting organiseren.
 Ja
 Nee
Het totale bedrag (deelname en evt. extra kosten voor lunch)
graag overmaken naar:

IBAN NL38 RABO 0135 6358 29
t.n.v. St Community Service te Hazerswoude-Rijndijk (ANBI)
o.v.v. "Rotaryclub Rijnwoude Bollenrit, kenteken xx-xx-xx-
 Ja
 Nee