prepre
 
Service & Onderhoud en Reparatie Gashaarden
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 2 / 2
 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Aangezien de haard te lang geen onderhoud heeft gehad dienen wij deze eerst weer technisch in orde te maken. Wij hanteren hiervoor dezelfde tarieven en voorwaarden als die voor eenmalig onderhoud en storingen zonder servicecontract.

Kosten voor onderdelen en eventuele extra uren (één uur is inbegrepen) zullen indien van toepassing apart worden doorberekend. Hierna kunt u een regulier service en onderhoudscontract afsluiten. 
 *
één uur inbegrepen, exclusief onderdelen
Omdat wij niet kunnen beoordelen of uw haard is geïnstalleerd conform wet en regelgeving voeren wij eerst een technische inspectie uit en maken een keuringsrapport op. Indien nodig ontvangt u voor aanpassingen aan de installatie of vervanging van onderdelen een offerte. Nadat wij deze werkzaamheden hebben uitgevoerd kunnen wij de haard in regulier jaarlijks onderhoud nemen. 
 *

Next