prepre
 
Inschrijfformulier Sportvereniging VSC Utrecht
 
 *
 *
 *
 *
 *
 M
 V
 *
 *
 *
 *
 Nederlands
 anders
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Veldvoetbal zaterdag
 Veldvoetbal zondag
 Jeugd
 Zaalvoetbal
 Veld- en zaalvoetbal
 Niet spelend
 35+ 7x7 vrijdag
 Scheidsrechter senioren
 Scheidsrechter jeugd
 *
Vul een team in. Indien niet bekend : n.b.
Stuur een kopie van een geldige U-pas naar:

VSC Ledenadministratie
p/a Himalaya 22
3524XD Utrecht 
 *
 *
 Ja
 Nee
 Kantine
 Bestuur
 Leider
 Scheidsrechter
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Velden met een * zijn verplichte velden 
Door het invullen en verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan de sportvereniging VSC doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie of administratiekosten KNVB na boeking en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Sportvereniging VSC. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
De contributie wordt op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober afgeschreven. Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. Bij tussentijds aanmelding betaalt u contributie naar ratio. Bij een 1e storno van de automatische incasso volgt een boete van € 2,50.Bij een tweede storno wordt de spelerspas geblokkeerd en kan er niet deelgenomen worden aan wedstrijden. 
Voor het completeren van uw inschrijving wordt u verzocht een pasfoto (vermeld op de achterzijde naam en geboortedatum), kopie legitimatiebewijs en eventueel kopie van een U-pas in te sturen naar onderstaand adres.

VSC Ledenadministratie
p/a Himalaya 22
3524XD Utrecht 
Opzeggen van uw lidmaatschap uitsluitend via het formulier op de website. Telefonische opzeggingen en/of mededeling aan trainers/leiders en/of andere personen worden niet geaccepteerd. U ontvangt een bevestiging na schriftelijke opzegging. 
Ik ben zelf verantwoordelijk voor het opsturen van pasfoto, legitimatiebewijs en eventuele kopie van U-pas. 
 *
 Ik ga akkoord met de voorwaarden van het gebruik van de site en diensten van derden.
Door het verzenden van dit formulier verklaar ik dat alle informatie naar waarheid is ingevuld.
 

Klik hier voor een afdruk