prepre
 
Gegevens eigenaar 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 2 / 5
 
Lidmaatschap

Om een cursus te kunnen volgen
dient u lid te worden van onze kynologenclub.
Wij zijn namelijk als kynologenclub aangesloten
bij de Raad van Beheer
en dienen voor elk lid een afdrage te doen.
De kosten voor het lidmaatschap
zijn 30 euro per jaar.
Wordt u lid na augustus van het jaar dan betaald u 15 euro.

Wilt u geen lid meer zijn van onze vereniging
dan dient u uw lidmaatschap op te zeggen
voor 1 december. 
Bent u al lid van de kcf, sla deze pagina dan over.

 
 3 / 5
 
Gegevens hond 
 *
 *
dd-mm-jjjj
 4 / 5
 
Cursus 
 *
Combinatiekaarten 
Wilt u niet gebruik maken van onze combikaarten of heeft u al een
combikaart, sla dan deze vraag over. 
Let op: u dient zich wel voor elke cursus opnieuw in te schrijven. 
 
 5 / 5
 
Betaalwijze

U kunt hier aangeven of u een losse cursus
of een combinatie kaart wilt betalen.
Ook kunt u aangeven of u dat in twee termijnen wilt doen.
U krijgt na het opsturen van dit formulier
zo snel mogelijk via de mail bericht van ons met informatie over de cursus
en u kunt dan ook uw bankgegevens doorgeven. 
Ondergetekende geeft hierbij
toestemming aan KYNOLOGENCLUB FRIESLAND,
Postbus 1050, 8900 CB, te Leeuwarden,
Nederland met incassant ID NL96ZZZ40003240000 eenmalig
het
cursusbedrag, onder vermelding
van kenmerk KCF8900 en/of lidmaatschaps geld
van uw rekening af te schrijven. ( bankgegevens worden via mail uitgewisseld)
Het lesgeld zal rond drie weken
na inschrijving van uw rekening worden afgeschreven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat,
indien hij of zij niet akkoord is met de afschrijving,
hij/zij binnen 56 dagen
bij zijn of haar giro- of bankkantoor
opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
 
Overige informatie en voorwaarden 
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden/reglementen.
Deze voorwaarden staan beschreven op de website; www.kcfriesland.nl
en zijn aanwezig in het clubgebouw.

Privacy verklaring

U geeft hierbij toestemming dat Kynologenclub Friesland
onder vermelding van kvk nummer 40000324 gevestigd te Leeuwarden,
mijn persoonsgegevens zoals ingevuld op dit formulier mag opslaan
in haar ledenadministratiesysteem.
De vereniging zal mijn gegevens alleen delen met de Raad van Beheer.
Mijn gegevens worden bewaard tot de vervaldatum van mijn lidmaatschap.
Mijn gegevens worden beveiligd door middel van firewall, gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft ten aller tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens.
Tevens heeft u recht op het intrekkingen van deze machtiging.
U kunt dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@kcfriesland.nl
Prijswijzigingen voorbehouden.

Als u op de knop "nu inschrijven" klikt gaat u akkoord met de voorwaarden. 

Next