prepre
 
 Ja
 Nee

Vul in als voorgaande vraag met ja beantwoord is.
 Ja inclusief geluid
 Ja inclusief licht en geluid
 Nee Café Spinners zorgt voor licht en geluid
 1
 2
 3