prepre
 
AANMELDINGSFORMULIER - DONATEUR FRIENDS OF ANIMALS
 
 Maand
 Kwartaal
 Half jaar
 Jaar
 Ja
 Nee
Wilt u uw bank zelf opdracht geven voor de overschrijving; rekeningnummer 1084.44.112 ten name van Friends of Animals te Vledder
 
Bedankt namens de dieren. 
We willen u graag de mogelijkheid aanbieden om via automatische incasso uw bijdrage voor het donateurschap te betalen. Dit heeft een aantal voordelen:

• Minder administratieve handelingen voor u en voor ons
• U vergeet niet het geld voor u donateurschap over te maken
• Minder bankkosten en dit komt weer ten goede aan de dieren.

Het aanmeldformulier voor de incasso kunt u vinden op onze site bij contact